آموزش برای سازمان ها

با بهره‌مندی از بیش از یک دهه تجربه در زمینه آموزش و توانمندسازی، به سفارش سازمان‌ها برنامه‌های ویژه‌ای ارائه می‌کنیم که به مدیران ارشد و کارمندان در سطوح مختلف کمک می‌کند تا عمیقا دربارۀ هدف و نیز دربارۀ اصول و ارزش‌هایی که کارشان را جهت می‌دهد بیندیشند. یک چنین تعمقی فرهنگ سازمانی را تقویت کرده و ظرفیت یادگیری را نیز افزایش می‌دهد. درست در زمانی که چشم‌انداز اقتصادی و اجتماعی سریعاً در حال تغییر است، وحدت هدف و وحدت اقدام و ظرفیت یادگیری، عواملی ضروری برای موفقیت هستند.

مواد آموزشی که در این کانون استفاده می‌کنیم به کمک همکاران بسیار خبره ما آماده شده است که در زمینه تغییر و توسعه اجتماعی فعالیت می‌کنند. همچنین از تسهیلگران مجرب و کارآزموده‌ای بهره می‌بریم که قادرند تا آموزش‌موثر و همراهی مناسب را به سازمان‌ها ارائه کنند؛ سازمان‌هایی که مشتاقند فرهنگ سازمانی خود را تقویت کنند، توانمندی برای یادگیری در عمل را ایجاد کنند، و تلاش‌هایشان را برای مشارکت هدفمندتر و کارآمدتر در پیشبرد تمدن بهبود بخشند.

مالک یک بنگاه اقتصادی در لندن تجربه خود را از اینکه کارمندانش دوره‌ای را با کانون یادگیری لازوس مطالعه کرده‌اند این گونه توصیف می کند: ” مواد آموزشی بسیار مناسبند، برای ما به طرزی باورنکردنی مفید بودند. به ما کمک کردند تا آیندۀ سازمان را شکل دهیم. . . . مطالعۀ منابع آموزشی با یکدیگر در یک گروه دیدگاهی مشترک ایجاد کرد، برای ما فهمی مشترک از آنچه می خواهیم به عنوان یک سازمان انجام دهید مهیا کرد، کمک کرد تا اقدام اجتماعی را در پرتو نور متفاوتی ببینیم، با استفاده از مفاهیمی که در دوره آموختیم به ما در شیوۀ بر قراری ارتباط با یکدیگر، در زبان، و در تصمیم گیری های‌مان نیز کمک کرد. این دوره بسیار برای ما مفید بود.”

برنامه‌های ما برای سازمان‌ها، با توجه ویژه به نیازهای خاص هر سازمان، شامل ارزیابی اولیه، آموزش، و ارزیابی پایان دوره است.

تماس

.اگر در رابطه با برنامه‌هایی که برای سازمان ها ارائه می کنیم نیازمند اطلاعات بیشتری هستید و مایلید این برنامه ها را بیشتر بررسی کنید با ما از طریق این آدرس تماس بگیرید

registrar@lazoslearning.org