اطلاعات بیشتر

مشارکت در پیشبرد تمدن: به سوی یک چارچوب

واحد اول – عدالت و یگانگی نوع بشر  (دریافت تقاضانامه)

محتوای دوره

مشارکت در پیشبرد تمدن: به سوی یک چارچوب، متنی است نگارش یافته و تهیه شده توسط فوندایک که چارچوبی را مورد بررسی قرار می‌دهد که هر فرد دغدغه‌مندِ تحول اجتماع، درون این چارچوب اقدام می‌کند و بر اقدامات خود تامل می‌نماید.

 

برای شرکت در اقدامی که به تغییر اجتماعی معنادار کمک ‌کند، نیاز است تا اصول مشخصی به کار بسته شود که با یکدیگر در همخوانی و هماهنگی باشند و عناصر یک چارچوب مفهومی جمعی را تشکیل ‌دهند. فهم این اصول و نیز در میان گذاشتن آنها با دیگران و همچنین به کار بستن‌شان، همگی مواردی هستند که باید درباره آنها آموخت. این یادگیری هم از طریق مطالعه و کاربرد این اصول به صورت انفرادی، و هم در تعامل با جامعه‌ای که مشغول گفتگو، فهم، و اقدام است، به دست می‌آید.

عناصر تشکیل دهنده چارچوب مفهومی مورد نظر که در این متن مورد بررسی قرار می گیرند به چهار دسته تقسیم می‌شوند که مشتمل است بر مسایل بنیادی وجود، نقش دانش در حیات فرد و توسعه اجتماع، اصول و ارزش ها، و رویکردها و روش‌ها. عناصر مختلفی از هر دسته در واحدهایی که این متن را تشکیل می‌دهند مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

واحد اول مشارکت در پیشبرد تمدن: به سوی یک چارچوب، با عنوان “عدالت و یگانگی نوع بشر” تدوین شده است. این واحد از سه فصل تشکیل یافته است. فصل اول ماهیت یک چارچوب مفهومی در حال تکامل را بررسی می‌کند که اقدام و اندیشه‌ ما را، در حالی که در پیشبرد تمدن سهیم می‌شویم، در بر گرفته و تحت تاثیر قرار می‌دهد. دو فصل دیگر به ترتیب به دو عنصر بنیادی چارچوب مورد نظر ما اختصاص یافته‌اند: به اصل یگانگی نوع بشر در فصل 2 پرداخته می‌شود، و در ادامه آن بحثی خواهد بود در فصل 3 دربارۀ عدالت به عنوان خصیصه اساسی و ضروری افراد و ساختارها و فرآیند‌های اجتماعی.

قالب و شکل دوره

فصول هر یک از واحدها شامل نقل قول‌های مفصل از متون مربوط به موضوع مورد بحث است و سوالاتی طرح می‌کند که تحت عنوان تأمل درباره آن‌ها اندیشیده می‌شود و هر یک از شرکت کنندگان به صورت انفرادی مطالبی دربارۀ آن خواهد نوشت که برای راهنمای گروه ارسال می‌شود. یک فضای بحث و گفتگوی گروهی به صورت آنلاین هر هفته در دسترس تمام شرکت کنندگان است که به مبحث و موضوعی که در آن هفته مطالعه می‌شود، اختصاص دارد. موضوعات به صورت هفتگی در صفحه درس در سایت مشخص شده‌‌اند. به طور کلی توصیه می‌شود که شرکت کنندگان مسایل و سوالاتی را که در نتیجه مطالعه انفرادی خود در آن هفته به ذهن‌شان خطور می‌کند در این فضا مطرح کنند. مکالمه‌های مرتب هفتگی راهنما با شرکت کنندگان که برخی دوره‌ها از آن بهره می‌برند به اعضای گروه اجازه می‌دهد تا درباره سوالات و افکاری که هنگام مطالعه انفرادی و یا در حین نگارش پاسخ‌های تاملات هفتگی پدید می‌آید بتوانند بحث و گفتگو کنند. در برخی مواقع منابع جنبی برای مطالعه نیز در دسترس خواهد بود.

این دوره‌ها برای چه کسانی است؟

واحد‌های مشارکت در پیشبرد تمدن: به سوی یک چارچوب، به تمام کسانی توصیه می‌شود که می‌کوشند تا در فرآیند پیشبرد تمدن نقش و سهمی ایفا کنند: دانشجویان فرآیندهای اجتماعی، افرادی که به اقدامات اجتماعی مشغولند، و کسانی که حرفه و شغل‌شان، به طریقی ویژه به خدمت معطوف است و مایلند درباره کاربستِ اصول روحانی در ایجاد تغییر بیشتر بیاموزند.

متن دوره این نکته را طرح می‌کند که اقدام معطوف به پیشبرد تمدن نیازمند آن است که در درون چارچوب مفهومی منسجم و یکپارچه به انجام رسد؛ افرادی که با همکاری یکدیگر در تلاشند تا تغییرات مثبتی ایجاد کنند همگی دارای چنین چارچوب مفهومی هستند. این چارچوب هم از طریق مطالعۀ مستمر نظریه‌ها و ایده‌هایی که فهم واضح تر عناصر چارچوب را ممکن می‌سازد و هم از طریق اقدام و گفتگوی مداوم میان افراد همفکر درباره نتایج اقدامات شان، بسط و تکامل می‌یابد. شرکت کنندگان در دوره‌ها بهتر است که به نحوی به اقدام مشغول باشند. همچنین انگیزه شرکت کنندگان جهت مطالعه با مشاهده بی‌عدالتی‌های موجود در جهان و قصد و آرزوی خالصانه آنان برای ایجاد تغییر در زمینه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند، شکل گرفته و افزایش می‌یابد.

طول دوره چقدر است؟

مدت این دورۀ مطالعه آنلاین که به واحد اول اختصاص دارد، هشت هفته است.

زمان و کار مورد نیاز برای شرکت در این دوره چقدر است؟

ضرباهنگ و حجم دوره نسبتاً فشرده است. تجربه نشان داده است که شرکت‌کنندگان به طور متوسط به طور تقریبی پانزده تا بیست ساعت در هفته به مطالعه متن درس و انجام فعالیت‌های نوشتاری اختصاص می‌دهند.